Ledelsen ved Avdeling for helse- og sosialfag

Dekan:  

Mona Jerndahl Fineid,  tlf. 69303006

Studieleder, ABSV-utdanningene (og stedfortreder for dekan)

Terje Grøndahl, tlf. 69303037

Studieleder, etter- og videreutdanningene:

Finn Samulelsen, tlf. 69303137

Studieleder, sykepleierutdanningen:

Tove Gulbrandsen, tlf 69303138