Ledelsen ved Avdeling for helse- og sosialfag

På denne siden finner du kontaktinformasjon til avdelingsledelsen.

Dekan: 
Mona Jerndahl Fineide,  tlf. 69303006 // mobil. 41520750

Studieleder, ABSV-utdanningene (og stedfortreder for dekan)
Terje Grøndahl, tlf. 69303037

Studieleder, etter- og videreutdanningene:
Finn Samuelsen, tlf. 69303137

Studieleder, sykepleierutdanningen:
Tove Gulbrandsen, tlf 69303138