Avdeling for helse og velferd

Høgskolens avdeling for helse og velferd er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og tilbyr bachelor, masterstudier, og videreutdanninger innenfor områder som sykepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og velferd. Avdelingen har gode yrkesrettede utdanninger, med eget velutstyrt ferdighetssenter til bruk for studentene.Nytt navn på master

Publisert: 20.01.2017 14:30 av Nina Skajaa Fredheim

Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren har byttet navn til: Master i samordning av helse- og velferdstjenester.

Ny-master-bilde-siste.jpg

Ansatte ved etter- og videreutdanningen, Master i samordning av helse- og velferdstjenester, fra venstre: Kjersti Lien Holte, Marina Sletten, Lasse Johnsen, Helge Ramsdal, Gunnar Vold Hansen, Catharina Bjørkquist. Ikke til stede: Hanna Ihlebæk. Foto: Lena M Reis.

SKREVET AV: Kjersti Lien Holte
Innlegget stor opprinnelig på bloggen: https://blogg.hiof.no/samordning/

Masteren som har eksistert i ti år, fikk etter hvert et behov for et navn som er mer dekkende for innholdet i studiet og som bedre følger opp samfunnsmessige endringer og nasjonale føringer.

Studier av helse- og velferdstjenester viser at det ofte er mangel på samarbeid, koordinering og samordning mellom ulike aktører og instanser. Det er utfordringer knyttet til at det for eksempel oppstår blindsoner og gråsoner der noen oppgaver blir gjort dobbelt og andre oppgaver blir glemt. Det er fortsatt et stort behov for kompetanse som ivaretar og utvikler samarbeid og samordning for helhetlige tjenester i helse- og velferdssektoren.

Masterstudiet inneholder de samme elementene. Studentene blir blant annet introdusert for organisasjonsteoretiske perspektiver og ledelses- og profesjonsteori som redskap for å analysere problemer og løsninger.

En bred faglig tilnærming gir studentene kunnskap om løsningsstrategier som skaper god samordning av tjenester. Studiet gir kompetanse for tilrettelegging av samarbeid og samordning i praksis, og til å bidra til innovasjoner og endringsprosesser i helse- og velferdssektoren.

Høgskolens strategiske satsingsområdet; Arbeidslivs- profesjons- og tjenesteforskning, Samordning av helhetlige tjenester, har startet egen blogg.