Avdeling for helse og velferd

Høgskolens avdeling for helse og velferd er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og tilbyr bachelor, masterstudier, og videreutdanninger innenfor områder som sykepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og velferd. Avdelingen har gode yrkesrettede utdanninger, med eget velutstyrt ferdighetssenter til bruk for studentene.– En lærerik og morsom dag

Publisert: 30.01.2017 11:10 av Nina Skajaa Fredheim

Rundt 200 førsteårsstudentene ved bachelorstudiet i sykepleie har i januar gjennomført øvelser for å teste kommunikasjonsferdigheter i ulike pasientsituasjoner.

Ferdighetssenter_oving_2017.jpg

ØVET PÅ KOMMUNIKASJON MED PASIENT. Ansatte simulerte pasienter slik at studentene fikk testet kommunikasjonsferdigheter. Alle foto i saken: HiØ.

Øvelsene er tilknyttet et del-emne i kommunikasjon og psykologi som ble avsluttet med to dager i ferdighetssenteret.

Studentene ble utfordret i flere situasjoner der de benyttet ulike kommunikasjonsferdigheter, samt reflektere over egne holdninger og hva det vil si å være profesjonell. Lærere fra høgskolen var markører og spilte ulike pasientsituasjoner. Etter øvelsen gikk læreren ut av pasientrollen og ga studentene faglig feedback samt la til rette for dialog.

Studentene som deltok sier i mail:

– Dette var en dag de fleste var spente på. Hva vil møte oss? Hva forventer de av oss?
Emneansvarlig Regine Tvete, hadde en gjennomgang før selve simuleringen startet og klarte å roe oss ned til å ha fokus på at dette kun er en læringssituasjon. Så var det å gå løs på oppgaven.

– Vi var grupper på ca 10, og 2 var sykepleieren og resten var observatører, de rollene rullerte vi på. Vi møtte flere mennesker, i forskjellige alder, livssituasjoner og diagnoser. De var veldig flinke til å teste oss på de områdene de hadde fått tildelt, og klarte å holde rollen veldig bra. Etter simuleringen var det tid for drøfting og tilbakemeldinger, og det var veldig nyttig, for da fikk vi sett selv hva vi gjorde riktig og hva vi kunne gjøre annerledes.

– På slutten av dagen samles vi i plenum og snakket litt om hva vi møtte og hvordan vi synes ting gikk. Alt i alt var det en veldig lærerik og morsom dag, utrykte noen av studentene som deltok.

Aktuell lenke

Ferdighetssenteret_oving2_januar2017.jpg

Ferdighetssenteret_oving_jan_2017.jpg