Avdeling for helse og velferd

Høgskolens avdeling for helse og velferd er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og tilbyr bachelor, masterstudier, og videreutdanninger innenfor områder som sykepleie, vernepleie, barnevern, sosialt arbeid og velferd. Avdelingen har gode yrkesrettede utdanninger, med eget velutstyrt ferdighetssenter til bruk for studentene.Alle har noe å bidra med til samfunnet

Publisert: 14.03.2017 09:20 av Nina Skajaa Fredheim

Som et ledd i å markedsføre sin kompetanse inviterte bachelorstudenter i arbeids- og velferdsfag representanter fra arbeidslivet til fagdagen ved Høgskolen i Østfold 9. mars.

Studenter-arbids--og-velferdsfag_2017.jpg

Studentene Marthe Sofie Kjellin og Agnete Verdahl Olsen fra 3. året på arbeids- og velferdsfag ledet deltakere gjennom fagdagen i mars. Foto: Privat.

Alle studentene ved utdanningen deltok på fagdagen. Hensikten var å vise praksisfeltet og og de som på en eller annen måte jobber med inkludering i arbeidslivet hva en velferdsviter kan bidra med.

Skal bli dyktige på arbeidsinkludering

– Noen faller utenfor arbeidslivet, og andre sliter med å få innpass på denne arenaen. Gjennom Bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag opparbeider studentene seg solid kompetanse i hvordan disse gruppene kan inkluderes i arbeidslivet, hvordan tilpasse arbeidshverdagen til vanskeligstilte samt oppfølging av ansatte med sykefravær, slik at man ikke støtes ut av arbeidslivet, forteller høgskolelektor ved arbeids- og velferdsstudiet, Anne Margrethe Glømmen.

Tema for fagdagen 9. mars var å lete etter ressurser i mennesker, med fokus på at alle har noe de kan bidra med i samfunnet. Det nystartede mentorprogrammet Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn startet dagen med å fortelle om sine erfaringer med ukentlige møter mellom 2. års studenter ved arbeids- og velferdsfag og deltakere ved NAV Intro i Sarpsborg, og hvordan de tenker at dette kan bidra til bedre og raskere integrering.

Deretter presenterte Fontenehuset Rygge og NHO – Ringer i vannet sine tiltak for mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet og trenger ‘det lille ekstra’ for å komme inn.

– Siste del av dagen hadde Pelle Sandstrak, også kjent som ‘Mr. Tourette’, et svært humørfylt og inspirerende foredrag om sitt liv med Tourettes syndrom og tvangslidelser, og ikke minst viktigheten av å bli sett som menneske og ikke bare som et ‘problem’ gjennom oppveksten, forteller Glømmen.

– Alle som deltok på fagdagen fikk med seg et viktig budskap omkring det å fokusere på ressursene hos den enkelte, og ikke hva som hindrer mennesker å delta i arbeidslivet. Innleggene i løpet av dagen, hvor mange brukere av ulike tiltak var representert og fortalte sin historie, er et bevis på det.

– I tillegg fikk de som representerte praksisfeltet et innblikk i hva velferdsviterutdanningen er opptatt av, sier Glømmen.

Bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag skal gi studentene spesialkompetanse i HR/personalarbeid, arbeidsinkludering og prosjektarbeid. Etter fullført utdanning får studentene tittelen velferdsviter.