Forskning og utvikling ved avdeling for informasjonsteknologi

FoU-gruppene ved Avdeling for informasjonsteknologi ble vedtatt av avdelingstyre våren 2014, og er i drift fra høstsemesteret 2014. Felles for de to gruppene er at de er temaorientert, og godt gjenspeiler informatikkens anvendelse i samfunnet.

FoU-leder: Jan Høiberg (jan.hoiberg@hiof.no)