FoU - Ingeniørfag

Avdelingens FoU-grupper (Research groups):
Smart Energi / Smart Energy
Biomedisinsk teknologi / Biomedical Technology
Innovasjon / Innovation
Atmosfærefysikk / Atmosphere Physics
Bygg og miljø / Buildings and Environment


 Denne siden er under oppdatering

 Lokalt FoU-utvalg

Kontaktperson:
Telefon: 
E- post:
 

FoU-leder Anna-Lena Kjøniksen
69 10 40 95
anna.l.kjoniksen@hiof.no

Se også:

Prosjekter

Prosjektansvarlig ved Avdeling for Ingeniørfag

Lydløse materialer

Professor Litian Wang

Forplantning av lyd i faststoff-materialer

Professor Litian Wang

Project Hessdalen Høgskolelektor Bjørn Gitle Hauge
Science Center - Fremtidssteget Høgskolelektor Bjørn Gitle Hauge

VRI Østfold (VRI - Offisiell film)

 
VRI ved Glomma Papp  

Doktorgradsstipendiater

Stipendiater Disputerte

Daniela Blauhut

Magnus Komperød, mai 2012

 

Gunnar Andersson, juni 2011

 

Monica Lian Svendsen, juni 2008

 

Guro Elise Fredheim, oktober 2002