Internasjonalisering ved ingeniøravdelingen

Avdelingen har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universiteter og høgskoler. Gjennom disse avtaler er det mulig å ta deler av studiet i utlandet. Gjennom studieopphold i utlandet vil du få innsikt i andre lands språk og kultur. Du blir kjent med nye mennesker, får internasjonal erfaring og nye perspektiv.

Kontaktperson: Hong Wu
Telefon: 69 10 40 72
Email: hong.wu@hiof.no


Samarbeidende universiteter og høgskoler