Internasjonalisering

Avdelingen har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universiteter og høgskoler. Gjennom disse avtaler er det mulig å ta deler av studiet i utlandet. Gjennom studieopphold i utlandet vil du få innsikt i andre lands språk og kultur. Du blir kjent med nye mennesker, får internasjonal erfaring og nye perspektiv.

Kontaktperson:
Telefon: 
E- post:
 

Hong Wu
69 10 40 72
hong.wu@hiof.no

 


Samarbeidende universitet og høgskoler