Styrer, råd og utvalg

Ved avdelingen finnes følgende utvalg og råd:

Avdelingstyret

LAMU studiested Fredrikstad

Lokalt FoU-utvalg

Programmøte