Forskning og utvikling / kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning har et utstrakt forskning- og utviklings-/kunstnerisk utviklingsarbeid. Noe av dette arbeidet er samlet i avdelingens tverrfaglige FoU-grupper, se listen nedenfor. Her finner du informasjon om arbeidet i gruppene, medlemmer og pågående prosjekter.

Bevegelse og kunst i lærerutdanningene

Etikk i pedagogiske praksiser - EtiPP

Flerspråklig oppvekst og utdanning

Matematikkdidaktikk og programmering (Avd. IT/Avd. LU)

Praksiser i profesjonsutdanninger

Småbarnsvitenskap (0-3 år)

Spesialpedagogikk

Utviklingsprosesser i lærende organisasjoner

Veiledning i utdanning og profesjon

I tillegg til ovennevnte forskergruppene er ansatte ved avdelingen med i eksterne forskergrupper; ved andre avdelinger ved HIØ eller i eksterne forskergrupper.

FoU-leder er Kristin Solli (tom 31.08.15) og Gerard Doetjes (fom 01.09.15)