Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til, og forsker på, barnehage og skole. Vi tilbyr profesjonsutdanninger knyttet til læreryrket; for barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.Aktuelt