Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på Remmen i Halden, og tilbyr 4-årig grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10.trinn, bachelor og masterstudier innen barnehagelærerutdanning, spesialpedagogikk,  barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, samt årsstudier og videreutdanninger innenfor fagområdene idrett, kunst og håndverk, musikk, matematikk, naturfag, språk, religion og samfunnsfag. I tillegg tilbys praktisk-pedagogisk utdanning for deg med høyere utdanning fra før, og som ønsker en karriere som lærer ved ungdomsskolen eller videregående skole.  Avdeling for lærerutdanning