Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til, og forsker på, barnehage og skole. Vi tilbyr barnehagelærer-utdanning, grunnskolelærerutdanning (1.-7. og 5.-10. trinn) og praktisk-pedagogiske utdanninger. Vi har egne masterstudier i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, mangfold og inkludering samt spesialpedagogikk. Avdelingen tilbyr også årsstudier og videreutdanninger i pedagogikk og i en rekke skolefag. Våre ansatte er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksisskoler og partnerinstitusjoner i inn- og utland.Aktuelt