HiØ VIDERE - KOMBINER JOBB OG STUDIER

HiØ VIDERE utvikler og skreddersyr kompetansehevende tilbud gjennom deltidsstudier og kurs innenfor høgskolens fagområder. Se studietilbudet i høgskolens elektroniske studiekatalog

Aktuelle studier og kurs nå:
Søk herHiØ VIDERE