Ønsker du å fylle på med kunnskap relevant for ditt arbeid? Kunne du tenke deg ny kompetanse for å bedre dine jobbmuligheter?

For en fullstendig oversikt over deltidsstudier med oppstart høsten 2017,
se høgskolens elektroniske studiekatalog.

Studiene har planlagt studiestart i uke 36-38.
Vi gjør oppmerksom på at igangsetting av alle studier forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Ved spørsmål om opptak, ta kontakt med opptakskontoret ved Høgskolen i Østfold
Telefon: 69 60 81 00
E-post: opptak@hiof.no
Telefon og besøkstid: 10:00-14:00 mandag-fredag

Ved spørsmål om studiene, ta kontakt med HiØ VIDERE
Telefon: tlf. 69 60 80 00 (sentralbord)
E-post: videre@hiof.no