Deltidsstudier i egen regi
Fullstendig oversikt over deltidssstudier i regi av høgskolen, for studieåret 2015 - 2016, publiseres 1. mars og vil være tilgjengelig i høgskolens studiekatalog.

Deltidsstudier i samarbeid med eksterne
Høgskolen tilbyr også deltidsstudier i oppdrag eller samarbeid med eksterne aktører. Oversikt over samarbeidsstudier for inneværende semester (vår 2015) finner du nedenfor. Det er fortsatt ledige studieplasser.

neak_pos_cmyk_m-tekst.png  

Byggeledelse 1
Oppstart 1.2
Forvaltning og utvikling av eiendom Oppstart 20.4
Grunnleggende taksering Oppstart 16.2
Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn Oppstart 23.2 
Tilstandsanalyse av boliger 1 Oppstart 26.1
Verditaksering av boliger Oppstart 23.2
Verditaksering av landbrukseiendommer Oppstart 9.3
Verditaksering av næringseiendommer Oppstart 23.3

Studiene gjennomføres ved Norges Eiendomsakademin (NEAK) sine lokaler i Oslo. Send inn din søknad, til ønsket samarbeidsstudium. Les om vår samarbeidspartner her.

Betongelement_2003_logo_Converted.png
Dimensjonering av betongelementer 1

Les om vår samarbeidspartner her.

logo_afpt.png
Personlig trener (PT)

Studiet gjennomføres ved Akademi for personlig trening (AFPT) sine lokaler, flere steder i Norge. Studiet kan også gjennomføres nettbasert. Send inn din søknad, til samarbeidsstudium. Les om vår samarbeidspartner her.

attforingslogo.jpg
Motiverende intervju - Oslo/nettbasert
Rekrutteringsmetoder -

Studiene gjennomføres ved Attføringsbedriftene sine lokaler i Oslo og delvis nettbasert. Les om vår samarbeidspartner her.

Logo_FU_Sr-st.jpg
Pedagogikk, grunnleggende enhet - Drammen
Spesialpedagogikk 1 - Drammen

Studiene gjennomføres ved Folkeuniversitet sine lokaler i Drammen..
Les om vår samarbeidspartner her.

Noe du lurer på eller ikke finner?
Kontakt oss i HiØ VIDERE


Nyttige lenker om søknad til studieplass
:
Slik søker du studieplass
Logg inn for status på din søknad i søknadsweb/evuweb