Deltidsstudier 2015 - 2016

Deltidsstudier/Betalingsstudier
Kombiner jobb og utdanning. HiØ tilbyr deltidsstudier i Halden, Fredrikstad, Moss og Indre Østfold med oppstart høsten 2015.
Oversikt over HiØs deltidsstudier (betalingsstudier) finner du i høgskolens studiekatalog. Søknadsfristen 15. mai er utgått. HiØ VIDERE vil annonsere eventuelle ledige studieplasser på deltid i søknadsweb 1. juli.

Deltidsstudier i samarbeid med eksterne
Høgskolen tilbyr også deltidsstudier på oppdrag eller i samarbeid med eksterne aktører. Slik søker du studieplass. Oversikt over samarbeidsstudier finner du nedenfor.

logo_venstre.jpg
Paramedic 60 stp. Oppstart høst 2015 – søknadsfrist 12.4.15.

neak_pos_cmyk_m-tekst.png  

Byggeledelse 1

Forvaltning og utvikling av eiendom
Grunnleggende taksering
Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
Tilstandsanalyse av boliger 1
Verditaksering av boliger
Verditaksering av landbrukseiendommer
Verditaksering av næringseiendommer
Studiene gjennomføres ved Norges Eiendomsakademin (NEAK) sine lokaler i Oslo. Send inn din søknad, til ønsket samarbeidsstudium.

Betongelement_2003_logo_Converted.png
Dimensjonering av betongelementer 1

logo_afpt.png
Personlig trener (PT)
Studiet gjennomføres ved Akademi for personlig trening (AFPT) sine lokaler, flere steder i Norge. Studiet kan også gjennomføres nettbasert. Send inn din søknad, til samarbeidsstudium.

attforingslogo.jpg
Motiverende intervju - Oslo/nettbasert
Rekrutteringsmetoder -
Studiene gjennomføres ved Attføringsbedriftene sine lokaler i Oslo og delvis nettbasert.

Logo_FU_Sr-st.jpg
Pedagogikk, grunnleggende enhet - Drammen
Spesialpedagogikk 1 - Drammen
Studiene gjennomføres ved Folkeuniversitet sine lokaler i Drammen.

Noe du lurer på eller ikke finner?
Kontakt oss i HiØ VIDERE
Nyttige lenker om søknad til studieplass:
Slik søker du studieplass
Logg inn for status på din søknad i søknadsweb/evuweb