Kompetanse for framtidens barnehage

Viktige datoer:

1. februar - 1. mars:
Søknadsskjemaet tilgjengelig på udir.no
1. mars:
Søknadsfrist
15. mars:
Barnehageeier har behandlet søknaden
30. april:
Frist for Udir på å fordele søkere
31. mai:
HiØ har gjort det endelige opptaket

En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne.

Videreutdanningstilbudene er en del av strategien «Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020», som omhandler kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014-2020.

Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning tilbyr studieåret 2017/18:

Naturfag og matematikk i barnehagen (30 studiepoeng)

15 studiepoeng Naturfag og matematikk i barnehagen
15 studiepoeng Naturfaglige og matematiske aktiviteter i barnehagen

Veilederutdanning for praksislærere i barnehage (30 studiepoeng)

Innføring i veiledning - teori og metode
Veiledning, profesjon og organisering i barnehage

Målgruppe:

Barnehagelærere/førskolelærere og andre ansatte med en treårig pedagogisk utdanning.

Oppstart og samlinger:

Deltidsstudier med 6 samlinger á 2 dager. Samlingene strekker seg over to semestre, med oppstartsamling høsten 2017.

Søknadsfristen er 1. mars

Utdanningsdirektoratet fordeler studieplassene, mens institusjonene har ansvar for endelig opptak i henhold til opptakskravene i studieplanene, innen utgangen av mai. Igangsetting av tilbud forutsetter minimum 5 deltakere som har fått tilbud om å delta. Ved ledig kapasitet kan institusjonene ta opp deltakere utenfor denne ordningen.

På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese om søknadsprosessen.

Tilretteleggingsmidler

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning gjennom strategien "Kompetanse for framtidens barnehage" vil motta kr. 50 000 per ansatt i tilretteleggingsmidler. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Midlene skal komme den enkelte barnehageansatt som deltar i ordningen til gode. De kan for eksempel brukes til å dekke vikarutgifter, utgifter til reise og opphold, semesteravgift og/eller innkjøp av studiemateriell.

Mer informasjon om tilretteleggingsmidlene finner du her.

Kontakt oss
Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet, HiØ VIDERE ved Tina Smith. Du kan også sende oss en e-post: videre@hiof.no