Om HiØ VIDERE

Høgskolestyret har vedtatt at Senter for kompetanseutvikling ved Høgskolen i Østfold (HiØ), endrer navn til HiØ VIDERE med virkning fra 1. januar 2015.

HIØ VIDERE er en fast administrativ enhet. Dette innebærer at enheten skal ivareta all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for høyskolens 6 fagavdelinger.

Enheten har ansvar for kompetanseheving i form av etterutdanning (ikke studiepoenggivende utdanning) og videreutdanning (studiepoenggivende utdanning). Etterutdanning blir tilbudt gjennom ulike fagkurs som kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter.

Videreutdanning på deltid blir tilbudt som studietilbud på kveldstid/weekend/nettbasert og kan kombineres med jobb. Deltidsstudiene gjennomføres med undervisning ved studiestedene Halden, Fredrikstad, Moss eller Indre Østfold. Enheten tilbyr også på vegne av HiØ videreutdanning i samarbeid med eksterne aktører, der høyskolen har faglig ansvar og ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for praktisk tilrettelegging og gjennomføring. Videreutdanning tilbys også i form av oppdrag, hvor studium utvikles etter oppdragsgivers ønsker og behov.

Ønsker din virksomhet kompetanseheving for sine ansatte i form av kurs eller studier, ta kontakt med oss