Kombinér jobb og studier

HiØ VIDERE utvikler og skreddersyr kompetansehevende tilbud
gjennom deltidsstudier og kurs innenfor høgskolens fagområder,
og har et bredt spekter av samarbeidspartnere innen offentlig og
privat sektor. Les mer om studietilbudet i høgskolens elektroniske studiekatalog. Studietilbud høst 2016 vil blir publisert etter 1. mars med søknadsfrist 15.5 eller senere.

Ønsker du å utvikle din kompetanse innenfor fagområdet taksering?
Våren 2016 tilbyr høyskolen i samarbeid med Norges Eiendomsakademi tre deltidsstudier. Søk her
HiØ VIDERE