HiØ VIDERE - KOMBINER JOBB OG STUDIER

HiØ VIDERE utvikler og skreddersyr kompetansehevende tilbud gjennom deltidsstudier og kurs innenfor høgskolens fagområder.


Se studietilbudet i høgskolens elektroniske studiekatalog 


HiØ VIDERE