KOMBINER JOBB OG STUDIER

HiØ VIDERE utvikler og skreddersyr kompetansehevende tilbud gjennom deltidsstudier og kurs innenfor høgskolens fagområder, og har et bredt spekter av samarbeidspartnere innen offentlig og privat sektor.

Les mer om studietilbudet i høgskolens elektroniske studiekatalog.
 

Søknadsfristen var 15. mai - restetorget åpnes 1. juli til 12. august 2016
HiØ VIDERE