Ledige studieplasser våren 2016

HiØ VIDERE tilbyr deltidsstudier med oppstart våren 2016.
Dette er studier innen fagområdene lærerutdanning, organisasjon og ledelse. Søk studieplass via søknadsweb/evuweb
Søknadsfrist 15. desember 2015

Les mer om studietilbudet i høgskolens elektroniske studiekatalog
HiØ VIDERE