Om Senter for kompetanseutvikling

Høgskolestyret vedtok i juni 2012, etablering av Senter for kompetanseutvikling (SKUT) som fast administrativ enhet ved HIØ. Dette innebærer at enheten skal ivareta all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for alle høgskolens 6 fagavdelinger - Ingeniørfag, Informasjonsteknologi, Økonomi, språk og samfunnsfag, Helse- og sosialfag, Lærerutdanning og Akademi for scenekunst.

Enheten har ansvar for kompetanseheving i form av  etterutdanning (ikke studiepoenggivende utdanning) og videreutdanning (studiepoenggivende utdanning). Etterutdanning blir tilbudt gjennom ulike fagkurs som kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn eller i form av åpne kurs eller konferanser der enkeltpersoner kan melde seg på elektronisk via SKUTs hjemmesider.

Videreutdanning på deltid blir tilbudt som studietilbud på kveldstid/weekend/nettbasert og kan kombineres med jobb. Deltidsstudiene gjennomføres med undervisning ved studiestedene Halden, Fredrikstad, Moss eller Indre Østfold. SKUT tilbyr også på vegne av Høgskolen i Østfold videreutdanning i samarbeid med eksterne aktører der HiØ har faglig ansvar og ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for praktisk tilrettelegging og gjennomføring. Videreutdanning tilbys også i form av oppdrag, hvor studium utvikles etter oppdragsgivers ønsker og behov.

Senter for kompetanseutvikling ved HiØ ønsker å fremstå som en enhet kjent for Kunnskap, Kompetanse og Kvalitet. Ønsker din virksomhet kompetanseheving for sine ansatte i form av kurs eller studier, ta kontakt med oss!