Nettsider for studier som pågår

For studentene:

REKRUTTERINGSMETODER

MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 

KARRIEREVEILEDNING


LETTERE PSYKISKE LIDELSER OG LØSNINGER I ARBIED

UTVIKLINGSFORSTYRRELSER (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeidslivet