Organisasjonskart ved høgskolen

Høgskolen i Østfold er organisert som følger:

Avdelingene

Høgskolen i Østfold har fem avdelinger og et akademi. Hver avdeling har en tilsatt dekan på åremål. Avdelingene har også egne avdelingsstyrer med eget mandat. Ved studiested Halden finnes: Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for informasjonsteknologi og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Ved studiested Fredrikstad finnes: Avdeling for helsefag og Avdeling for ingeniørfag. Akademi for scenekunst er også ved studiested Fredrikstad.

Administrasjonen

Høgskolen har en fellesadministrasjon som er lagt til studiested Halden. Disse ivaretar fellsoppgaver for hele høgskolen. De er to studiestedsadministrasjoner ved de to studiestedene Halden og Fredrikstad.

Studiestedsadministrasjonen

De to studiestedsadministrasjonene utfører førstelinjeoppgaver for studentene ved avdelingene og gir lokal administrativ støtte til de ansatte ved avdelingene. Studiestedsadministrasjon ved Fredrikstad rapporterer direkte til dekanene på Avdeling for helse og sosialfag (Mona Fineide) og Avdeling for ingeniørfag (Kamil Dursun). Studieadministrasjon Halden rapporterer direkte til dekanene på Avdeling for økonomi, samfunnsfag og språk (Kristina Lindh), Avdeling for lærerutdanning (Unni Hagen) og Avdeling for informasjonsteknologi (Harald Holone)

Fellesadministrasjonen

Fellesadministrasjonen består av syv enheter som rapporterer direkte til direktør/avdelingsdirektør. Disse enhene er:

Øvrig ledelse