Høgskoledirektør

Carl-Morten Gjeldnes er høgskoledirektør ved Høgskolen i Østfold.

  • Carl-Morten Gjeldnes er utdannet sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole og bedriftsøkonom ved Norges Handelshøyskole.
     
  • Høgskoledirektøren er leder for den samlede administrasjonen ved høgskolen innenfor de rammer styret fastsetter. Institusjonens samlede administrasjon omfatter Fellestjenestene med planlegging/økonomiforvaltning/bygningsmessig drift/personalforvaltning/studieadministrasjon, avdelingsadministrasjonene, IT- drift, biblioteket og laboratorievirksomheten.

Carl-Morten Gjeldnes
høgskoledirektør
69 60 80 07