Høgskolestyret 01.01.2013 - 31.07.2017

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Styresekretær

Carl-Morten Gjeldnes