Høgskolestyret 01.01.2013 - 31.07.2017

Medlemmer / varamedlemmer

Se styrets medlemmer og varamedlemmer på Høgskolestyret sin utvalgsside

Styrepapirer

Se vår utvalgsside for styrepapirer.