Høgskolestyret 01.01.2013 - 31.07.2017

Medlemmer / varamedlemmer

Se styrets medlemmer og varamedlemmer på Høgskolestyret sin utvalgsside. Der vil du også finne  alle styrepapirer publisert fra og med 2017.

Styrepapirer

Styrepapirer til og med 2016 er på vår egen oversikt.

Se vår utvalgsside for styrepapirer fra og med 2017.