Rektorat

Rektor

Hans Blom har vært høgskoledosent II (1994-2003) og dekan (2003-2007) på Avdeling for ingeniørfag før han ble prorektor (2007-2012) og rektor (2012-2017) ved Høgskolen i Østfold.

Blom er utdannet sivilingeniør fra NTNU (kjemi) og har sin doktorgrad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (miljøkjemi).

Han har arbeidet 15 år med forskning, utvikling og rådgivning i privat sektor og 20 år i offentlig sektor med forskning, undervisning og faglig ledelse. 

Hans Blom
Hans Blom
Rektor
Tlf 69 60 80 06

Prorektor utdanning og FoU

Stein Haugom Olsen ble tildelt graden B.litt. i 1974 ved Universitetet i Oxford. Han tok doktorgraden i 1978 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen The Structure of Literary Understanding.

Han var ansatt ved Universitetet i Oslo 1985—1997 som professor i britisk kulturkunnskap ved Institutt for britiske og amerikanske studier. Olsen ble i 1997 tilsatt som professor og instituttleder ved Institutt for filosofi ved Lingnan University i Hongkong. 1. august 2007 ble han tilsatt som leder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB.

I 2010 ble han dekan ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold.


Stein Haugom Olsen
Prorektor
Tlf 69 60 80 08