Presseinformasjon

Stikkord om Høgskolen i Østfold

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Høgskolens offisielle talsperson i de fleste saker er rektor. Markeds- og kommunikasjonsenheten kan hjelpe deg å komme i kontakt med både rektor og andre rette talspersoner ved Høgskolen i Østfold, enten det gjelder FoU saker, studiesaker eller annet.

Se siden for pressekontakter for oversikt over hvem som kan kontaktes sommeren 2015.

For flere kontaktpersoner ved Høgskolen i Østfold: Pressekontakter