Presseartikkel om Høgskolen i Østfold:

Mye nytt i Østfold

Høgskolen i Østfold tilbyr mer enn 60 studier i Halden og Fredrikstad. Studentene trives. Og lokalene er nye.

På nettsidene www.hiof.no finnes oppdatert informasjon om studietilbudet ved Høgskolen i Østfold (HiØ).

– Som student ved Høgskolen i Østfold har du mange muligheter.

Det sier Hanna Stranger fra Drøbak og Magnus Skaalsveen fra Hobøl.


Hanna Stranger og Magnus Skaalsveen står her ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden.

Fakta om
Høgskolen i Østfold:

• 5.000 studenter
• 500 ansatte
• www.hiof.no

Studiested Fredrikstad:
• Helse- og sosialfag
• Ingeniørfag
• Scenekunst

Studiested Halden:
Datautdanninger
• Lærerutdanninger
• Økonomi, språk, samfunnsfag

Her er også:
• Østfolds største fagbibliotek
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

– Høgskolen har et godt studentmiljø der studentene kan møtes til sosialt samvær også utenom studietiden.
Hanna har vært student ved bachelorstudiet internasjonal kommunikasjon. Magnus har studert master i informatikk.
Begge valgte å flytte hjemmefra i studietiden, for å kunne ta mest mulig del i det studentsosiale livet etter forelesningene.

To nye campus


5.000 studenter fordelt på to studiebyer, Halden og Fredrikstad, gir et godt grunnlag for et bra faglig og sosialt utbytte av studietida. Miljøene er store nok til å ha en bred faglig tyngde, samtidig som det er intimt nok til at relasjonene mellom studenter og forelesere blir gode.

• Ved studiested Fredrikstad innviet HiØ nye lokaler i 2010, nært byens sentrum. Like ved Fredrikstad stadion utdannens nye ingeniører, og fagfolk til helse- og sosialsektoren.
I januar 2011 stod en helt ny bygning klar for scenekunststudentene som ønsker å bli skuespillere eller scenografer. Og i vårsemesteret 2012 innviet våre studenter i Fredrikstad sin egen studentkro.

• I Halden ble høgskolens nye studiested til 700 millioner kroner innviet i 2006.

Spørreundersøkelse


Studentparlamentet i Østfold har spurt flere studenter om hva de syntes er bra med å studere ved Høgskolen i Østfold.
Studentene svarer at det er lett å komme i kontakt med sine lærere og forelesere - for veiledning og råd om rapportskriving, bacheloroppgaver med mer. Flere av studentene har sagt at det er lettere å komme seg igjennom studiet når du vet at det er helt greit å oppsøke hovedlærere og andre forelesere på deres kontor - for en samtale i en mer uformell og mindre travel tone enn i auditorier og store klasserom.

Tips til nye studiesøkere:

Se høgskolens studietilbud på nettsidene for studiesøkere www.hiof.no/studier.PRESSEBILDER: Trykk på lenken under bildene for å laste ned printbar utgave.

På bildet: Hanna Stranger og Magnus Skaalsveen ved Høgskolen i Østfold.

Høgskolen i Østfold - bildet over til venstre. (Foto: Bård Halvorsen)
Høgskolen i Østfold, studiested Halden - bildet over til høyre. (Foto: Bård Halvorsen)


Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad - bildet over (Foto: Bård Halvorsen)

Aktuelle lenker:
Flere pressebilder fra Høgskolen i Østfold
Presentasjon/flere fakta om Høgskolen i Østfold