Pressebilder fra Høgskolen i Østfold

Flere bilder finnes nedover på denne siden: Portrettfoto av HiØ-ledere

• Trykk på lenken under bildene for å laste ned printbar utgave.

Studenter i Aud Max  |  Studiested Halden (midten) |  Studiested Fredrikstad (Foto: Bård Halvorsen)

Bildet under til venstre: Ingrid Melnes og Tom Michael Larsen, i høgskolens bibliotek.
Bildet til høyre: Hanna Stranger og Magnus Skaalsveen ved Høgskolen i Østfold.
 

Bildet til venstre. (Foto: Bård Halvorsen)
Bildet til høyre. (Foto: Bård Halvorsen)


Beth Linde er studie- og forskningsdirektør ved Høgskolen i Østfold (Foto: Bård Halvorsen)


 Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad - bildet over (Foto: Bård Halvorsen)


Høgskolen i Østfold, studiested Halden (printversjon). (Foto: Bård Halvorsen)


Ledere ved Høgskolen i Østfold


Hans Blom, rektor ved Høgskolen i Østfold (Foto: Bård Halvorsen)


Stein Haugom Olsen, prorektor ved Høgskolen i Østfold (Foto: Gudrun Urd Sylte)


Carl-Morten Gjeldnes, høgskoledirektør ved Høgskolen i Østfold (Foto: Bård Halvorsen)


Beth Linde, studie- og forskningsdirektør ved Høgskolen i Østfold (Foto: Bård Halvorsen)


Henrik Biørnstad, økonomi- og driftsdirektør ved Høgskolen i Østfold
(Foto: Bård Halvorsen)


Tore Petter Engen, informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold
(Foto: Nina Skajaa Fredheim)