Knut Ove Æsøy

Knut Ove Æsøy

Avdeling for lærerutdanning

Førstelektor Mobil: 92427059 Tlf. arbeid: 69608215 Kontornr.: A1-022 http://paideia.blogg.no/ contacts
Arbeidsområde:

Underviser i emnet "Pedagogikk og Elevkunnskap"

PEL 103 (1-7)

PEL 103 (5-10)

PEL 101 (1-7)

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Doktorgrad:

  Profesjon og Vitskap: Ein samanliknande studie av vitskaplege tankemønster i nyare grunnleggande litteratur for pedagogikk og sjukepleieprofesjonen  under utvikling

 • Hovedfag/Master:

  Filosofi: "Samanliknande studie av Alexandre Kojeve og Leo Strauss"


  Politisk filosofi, vitskapsfilosofi, eksistensiell filosofi, kunnskap-i-handling


  Lektor: PPU- utdanning ved HiBu


  Mellomfag historie: Nyare politisk historie etter 1900


  Grunnfag statsvitenskap

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Historie, religion, idèfag:
 • Lærer- og lektorutdanning:
 • Pedagogiske fag:
 • Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Eg er tilsatt under forskingsprosjektet KUMM: Kunnskap, kommunikasjon, medvirkning og mangfold i profesjonssammenheng.


https://kumm.hiof.no/


Eg er tilknytta det nordiske forskingssamarbeidet JustEd


http://blogs.helsinki.fi/just-ed/

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=41984&la=no&action=sok

Verv:

Råd og utvalg:

E-læringsutvalget