Arnstein Hjelde

Arnstein Hjelde

Avdeling for lærerutdanning

Dosent Tlf. arbeid: 69608279 Kontornr.: Rom F1-073 http://www.lu.hiof.no/~arnstein contactsLast ned CV
Arbeidsområde:

Arbeidsområde:
Eg har arbeidd med lærarutdanning sidan 1995, dei fleste åra ved Høgskolen i Østfold. Her har eg i hovudsak undervist i språklege emne, som grammatikk, språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk, tekstlingvistikk og fleirspråklegheit. Det meste av stillinga mi har da vore knytt til grunnskolelærarutdanninga. 

Sidan hausten 2016 har eg vore FoU-leiar ved LU.

 

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Hovudfag i nordisk frå Universitetet i Trondheim (no NTNU)

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Språk, litteratur: (Gir ekspertkommentarer)

    Dialektologi, språkhistorie, grammatikk og fleirspråklegheit

Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=330590&la=no&action=sok

Annet:

Tidlegare tillitsvald for Forskarforbundet ved LU
Tidlegare leiar for Norskseksjonen
Tidlegare leiar for Avdelingsstyret
Tidlegare leiar for forskargruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning