Even Arntsen

Even Arntsen

Avdeling for ingeniørfag

Førstelektor Mobil: 99717806 Tlf. arbeid: 69608712 Kontornr.: S-309 http://www.ir.hiof.no/~ear contacts

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Teknologi, ingeniørfag og arkitektur: