Tine Sønderby Kristensen

Tine Sønderby Kristensen

Studieenheten

Rådgiver Tlf. arbeid: 69608380 Kontornr.: A3-038 contacts
Arbeidsområde:

 

Opptak, analyser, rapportering.

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    "Husoffer: en feministisk analyse av nedleggelser i huskonstruksjoner gjennom jernalderen" Hovedfagsoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2006.


    https://www.duo.uio.no/handle/10852/23127

Forskning:

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=9262&la=no&action=sok

Publikasjoner:

Husgeråd som husoffer. Primitive tider 2010 ;Volum 12. s. 61-70
UiO