Tine Bjørck Alsaker

Tine Bjørck Alsaker

Avdeling for helse og velferd

Høgskolelektor Tlf. arbeid: 69608909 contacts