Unni Hagen

Unni Hagen

Avdeling for lærerutdanning

Dekan Mobil: +(47)48293203 Tlf. arbeid: 69608271 Kontornr.: F1-076 contacts
Arbeidsområde:

Dekan på Avdeling for lærerutdanning siden august 2013.

FoU-faglige interesser:

Internasjonal utdanningspolitikk, komparativ utdanningsledelse i skoler og høyere utdanning; bl.a. New Public Management, målstyring, kvalitetsledelse, lærerutdanning, tverrfaglig samarbeid, delingskultur og "gender gap" i kunnskapsorganisasjoner.   

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
 • Doktorgrad:

  Institute of Education, University of London (2006) innen fagfeltene utdanningspolitikk og komparativ utdanningsledelse med tittelen Heads Negotiating School-Based Management in the 1990s. Russian, Norwegian and Scottish Stories of Change.

 • Hovedfag/Master:

  Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (1991) innen fagfeltet internasjonal utdanningspolitikk med tittelen Reformer og åpenhet i det Sovjetiske utdanningssystemet.  • Bachelor of Arts (1987)

  • Bachelor of Education (1981)

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Økonomi og administrasjon: (Gir ekspertkommentarer)

  Leadership vs Management in schools and higher education.

 • Lærer- og lektorutdanning: (Gir ekspertkommentarer)

  Partnerskap i lærerutdanning - forventninger innenfor gjeldende rammer og etablerte praksiser.

 • Pedagogiske fag: (Gir ekspertkommentarer)

  Komparativ utdanningsledelse med fokus på skole og høyere utdanning og innenfor rammene av målstyring og New Public Management.

 • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi: (Gir ekspertkommentarer)

  Utdanningspolitikk og målstyring

Forskningsprogram/-prosjekter:


 • Becoming a Dean: Gender Issues in Higher Education Revisited (2013-2017)

 • Leadership in Teacher Education: International Perspectives (Hagen, Ed. kommer). Antologi med utgangspunkt i rollen som dekan og tidligere fransk koordinator i ledelsesnettverket ENIRDELM. (2012-2018)  

 • School Leadership Training and Improved Learning: Sweden and Norway Compared (2010-2016)

 • Shared School Leadership: Norway and New Zealand Compared (1997-2008)

 • Devolved School Management Reforms in Scottland (1994-1998)

 • Childrens's Services: Participatioin, Collaboration and Accountability in Scandinavia and the UK (1994-1997) With Children in Scotland - an independent nationial agency working with Scotland's children and families, promoting more equitable service provisioin.

Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=61073&la=no&instnr=215

Publikasjoner:

Utvalgte:


Hagen, U. (kommer) Lederskap i skolen. (Oslo: Universitetsforlaget)


Hagen, U. (kommer) Research Interviewing Across Languages: Trustworthiness Revisited. Reconceptionalizing Educational Research Methodology 


Hagen, U. (2012) Innsikt fra Ontario. Rektors rolle, handlingsrom og kvaliteten i klasserommet. I: Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater. (Oslo: Kommuneforlaget) (ISBN 978-82-446-2121-2) s. 188-203


Hagen, U. & Cohen, B. (1997) Children's Services: Shaping Up for the Millennium. Supporting Children and Families in the UK and Scandinavia. (Edinburgh Scottland: The Stationary Office) (ISBN 0-11-495778-9) 


Hagen, U.; Lie, S. S. & Malik, L. (1994) Statistical Appendix. I: World Yearbook of Education 1994. The Gender Gap in Higher Education. (Routledge) (ISBN 0749410795) s. 215-229


Hagen, U. & Tibbitts, F. (1993)The Norwegian Case: Child-centered Policy in Action. Journal of Education Policy 1993 ;Volum 8.(5-6) s. 19-32

Verv:

Styreverv:


 • Fakultetstyret (Fakultet for realfag og teknologi , NMBU), varamedlem (2017-2021)

 • Halden Næringsråd, styremedlem (2015-dd)

 • Avdelingsstyret (Avd. for lærerutdanning, HiØ) styremedlem  (2013-2017)

 • Nasjonal forskerskole i utdanningsforskning (NATED), styremedlem (2008-2012)

 • Nasjonal rektorutdanning RØST (Høgskolen i Oslo og Aksershus, Høgskolen i Hedmark, Universitetet i Karlstad, Stiftelsen IMTEC), styremedlem (2010-2013) 

 • Storbyprogrammet (Høgskolen i Oslo og Akershus), styremedlem (2011-2013)

Råd og utvalg:


 • Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), rådsmedlem (2012-2016)

 • Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), rådsmedlem (2013-dd)

 • Skikkethetsutvalget (Høgskolen i Østfold) leder (2013-2015)

 • Likestillings- og diskrimineringsutvalget (Høgskolen i Østfold), nestleder (2013-2014 nedlagt)

 • Doktorgradsutvalget (DGU) (Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier), utvalgsmedlem (2012-2013)

 • FoU-utvalget (Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier), leder (2010)

Annet:

Faglige nettverk: • ATEE (Association for Teacher Education in Europe) (2015-dd)

 • ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management) (2006-dd)  

 •  DKG (Delta Kappa Gamma) Internasjonalt faglig og sosial nettverk for kvinner med tilknytning til undervisning. (1989-dd)


Prosjektledelse: • Akkreditering Masterstudium i grunnskolelærerutdanning 1-7 (300 stp) og Masterstudium i grunnskolelærerutdanning 5-10 (300 stp) Høgskolen i Østfold (2015-2016)

 • Akkreditering Masterstudium i norsk i skolen (120 stp) Høgskolen i Østfold (2014-2015)

 • Akkreditering og etablering av Ph.D. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning (180 stp)Høgskolen i Oslo og Akershus (2008-2013)

 • Etablering Open Access Tidsskrift (Høgskolen i Oslo og Akershus) 1. NBF (Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning) Nivå-1 tidsskrift (2009)

 2. RERM (Reconceptualizing Educational Research Methodology) Nivå-1 tidsskrift (2012)

 3. InFormation (InFormation - Journal of Art and Research) Nivå-1 tidsskrift (2012)


Ledelse og etablering av internasjonale faglige nettverk og fellesgrad: • IMEC (International Master in Early Childhood Education and Care) Erasmus Mundus, Høgskolen i Oslo og Akershus (Lead Partner), fellesgrad i samarbeid med universiteter i bl.a. Malta, Irland og Sverige. Konsortiebygger, forhandlingsleder og ledende partner (2009-2012)

 • RØST (Rektorprogrammet Øst), Høgskolen i Oslo og Akershus, som tilbyder av nasjonal rektorutdanning  i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Universitetet i Karlstad og stiftelsen IMTEC og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Konsortiebygger, forhandlingsleder, programleder og førsteamanuensis (2009-2013)

 • LIBA (Lederopplæring av styrere i barnehagen), Høgskolen i Oslo som tilbyder av nasjonalt styreprogram på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Konsortiebygger og forhandlingsleder(2009-2010)


Arbeidserfaring: • Allmennlærer i norsk grunnskole (1981-1994)

 • Lærer i fransk vidergående skole (2006-2007)

 • Kursholder i voksenopplæringen knyttet til multinasjonale industrikonsern (Frankrike 2006-2007)

 • Pro-dekan FoU og studieleder Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus (2008-2013)

 • Førsteamanuensis i utdanningsledelse  (2009-dd) (praksisveileder UiO, ekstern sensor master UiO, veileder master HiOA, fagfellevurdering for nivå-1 tidsskrift, programleder Nasjonal rektorutdanning HiOA)


Internasjonale forsknings- og undervisningsopphold (utvalgte): • Institute of Education, University of London, ERASMUS Bilateral Exchange Programme (October 2010)

 • Universtity of Edinburgh, Centre for Sociology of Education (Associate Member) (1993-1998)

 • Massey University, New Zealand (Visting Scholar) (November 1998-January 1999) 

 • Norske skolen i Qatar (allmennlærer vikar 1991)