Kristina Lindh

Kristina Lindh

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Førsteamanuensis Mobil: 409 19 950 Tlf. arbeid: 69608381 contacts
Arbeidsområde:

Dekan ved avdelingen for Økonomi, Språk og Samfunnsfag fra februar 2014.

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
 • Doktorgrad:

  Fil. Dr. i företagsekonomi, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.


  Disputerade med avhandlingen Reciprocal Engagement – A Grounded Theory of an Interactive Process of Actions to Establish, Maintain and Develop an Enterprise.

 • Hovedfag/Master:

  Civilekonom och M. Sc. in Business Administration and Economics, 1992, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Examen från Internationella ekonomprogrammet med tysk språkinriktning och fördjupning i international management control.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Økonomi og administrasjon:

  Marknadsföring, entreprenöriell marknadsföring, organisation, grounded theory

Forskningsprogram/-prosjekter:

Ett urval av forsknings- och utvecklingsprojekt: • Maritime Inlands – Past, Present and Future Strengths, 2012-2014: Styrgruppsmedlem och Högskolan Väst projektledare för interreg-projektet ”Maritime Inlands – Past, Present and Future Strengths”. Projektet fokuserade på att profilera maritima kulturarvsmiljöer vid inre vattenvägar och utkantsområden kring Kattegatt/Skagerak som ett attraktivt resmål i Nordeuropa genom att skapa en gränsöverskridande plattform för samverkan mellan olika parter kring Limfjorden, Vendsyssels Kattegatkyst, Trollhätte kanal och Vänern

 • Verksamhetsutveckling, 2003-2005: Medlem i projektgruppen ”Verksamhetsutveckling” inom ramen för Salutprojektet. Projektet var ett 2-årigt samverkansprojekt mellan arbetsgivare samt fackliga organisationer och som fokuserade på arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen vid Högskolan Väst

 • Högskolecentra i 4stadsregionen, 2004-2005: Högskolan Västs medlem i arbetsgruppen för etablering av ”Högskolecentra i 4stadsregionen”.

 • Skarpe Entreprenöriella projekt, 2002-2005: Deltagande i interregprojektet ”Skarpe Entreprenöriella projekt”, vilket var ett gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan Högskolan i Östfold och Högskolan Väst i syfte att stödja och utveckla företag och företagande i Östfold och Fyrbodal

 • Internationalisering och utveckling av ekonomprogrammet, 2002-2004: Deltagande i projektet ”internationalisering av ekonomprogrammet” och ”utveckling av ekonomprogrammet” vid Högskolan Väst.

Verv:

Styreverv:


 • The National Research School in Business Economics and Administration (NFB): styrelsemedlem 2014-

 • Stiftelsen Ljungskilehem (ett allmännyttigt bostadsföretag), Uddevalla kommun: ersättare/vara i styrelsen för 2012-

 • Barn- och utbildningsnämnden, Uddevalla kommun: ersättare/vara 2011-2014

 • Institutionsnämnd, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa, Högskolan Väst: medlem 2000-2003

 • Institutionsnämnd, Institutionen för ekonomi och ADB, Högskolan Väst: medlem 1996-2000

 • SACO-föreningen, Högskolan Väst: fackligt förtroendevald och styrelsemedlem 1994-2000

 • SACO-föreningen styrelse, Högskolan Väst : styrelseordförande i 1997-1999

 • Högskolestyrelsen, Högskolan Väst: SACO-föreningens representant 1997-1999


Råd og utvalg:


 • Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA): medlem 2015-

 • Haldens Næringsråd: vara 2015-

 • ForskningskommittéInstitutionen för Ekonomi och IT, Högskolan Väst: medlem 2001-2010

 • Profileringsgruppen för internationalisering, Högskolan Väst: medlem 1995-1997

Andre verv:


 • Kommittén för samhällstjänstRotary Strömkarlen, Trollhättan: medlem 2011-2014

 • Valberedning inför val av ledamöter till utbildnings- & forskarnämnd, Högskolan Väst: medlem 2010, 2013 (uppdrag vart 3:e år) 

 • Valberedning inför val av ledamöter till SACO-föreningens styrelse, Högskolan Väst: medlem 2000-2010 (årligt uppdrag)

 • Elektorsförsamling inför val av ledamöter till grundutbildnings- och forskningsnämnd, Högskolan Väst: medlem 2000-2003