Tore Petter Engen

Tore Petter Engen

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Informasjonssjef Mobil: 90793313 Tlf. arbeid: 69215307 Kontornr.: A3-023 https://www.hiof.no contacts
Arbeidsområde:
 • Ledelse av enheten
 • Bistand til publiseringsløsning/CMS
  Mine sider finner du her

  Utdanning:

  Grad:

  Cand.Mag.

  Forskning:

  Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk:

   PHP, MySQL, webprogrammering, Content management systems (CMS)

  • Økonomi og administrasjon:

  Forskningsprogram/-prosjekter:

  Verv:

  Råd og utvalg:

  Leder av informsjons- og kommunikasjonsenheten har sekretærfunksjonen i Formidlings- og samfunnskontaktutvalget. Sitter også i administrativ ledergruppe.