Jan Lorang Brynildsen

Jan Lorang Brynildsen

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad

Administrasjonssjef Mobil: +4790928375 Tlf. arbeid: 69608810 Kontornr.: A-126 contacts
Arbeidsområde:

Ledelse av studiestedsadministrasjonen i Fredrikstad

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Master i organisasjon og ledelse


    Bachelor i økonomi og administrasjon