Tore Olavson Buarøy

Tore Olavson Buarøy

Bibliotek

Bibliotekar Mobil: 93004183 Tlf. arbeid: 69608858 Kontornr.: H-317 https://maktbua.wordpress.com/lenker/maktbua/ contacts
Arbeidsområde:

CRIStin - Registrering av forskning ved HiØ for tellekantsystemet.

Nettsider - Utvikling og vedlikehold av Bibliotekets nettsider. Leder av Webgruppa.

Markedsføring - av biblioteket. Bibliotekets Synlighetsgruppe markedsfører og synliggjør biblioteket i organisasjonen. "Biblioteket - et sted å lære, et sted å være" 

Undervisning - ved IR, Fagskolen og Scenekunst i det å søke og finne faglitteratur,  referanseteknikk og kildekritikk. Er med i Undervisningsgruppen til biblioteket.

Veiledning - i å søke og finne litteratur, være kritisk til valg av litteratur og i referanseteknikk.

Ansatt ved Høgskolen i Østfold, Biblioteket Halden 1. juni 2004.
Fra februar 2012 ved Bibliotekets avdeling i Fredrikstad.

Nettstedet Buarøy

Utdanning:

Grad:

Cand.Mag.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Historie, religion, idèfag:

  Grunnfag Idehistorie - UiO

 • Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:

  Spesialbibliotekar

 • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi:

  Grunnfag Sosiologi, UiO
  Grunnfag Psykologi, UiO

Verv:

Råd og utvalg:

- CRIStingruppa - registrering og veiledning av Forskningsaktivitet ved HiØ
- Synlighetsgruppa i Biblioteket HiØ
- Undervisningsgruppa i Biblioteket HiØ
- Webgruppeleder - nettsideutvikling.
- Medlem LUKU IR
- Varamedlem FOU utvalget IR

Andre verv:

Leder av Norsk Bibliotekforening, Østfold (NBFØ) 2007-2010 og 2014-2017