Heidi Aagaard

Heidi Aagaard

Avdeling for helse- og sosialfag

Førstelektor Tlf. arbeid: 69608787 Kontornr.: N-319 contacts
Arbeidsområde:

Bachelor sykepleie

Jeg underviser og veileder bachelor studenter i teori og praksis.

Mitt fagområde er spesielt ernæring og praktiske sykepleieprosedyrer

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Hovedfag i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1997


    Tittel på hovedoppgave: Ernæring og sykepleiekunnskap

Forskning:

Forskningsprogram/-prosjekter:

I mine  FoU-arbeid har jeg  fokus på ernæring, og jeg har utført undersøkelser knyttet til ernæring i sykehjem og i hjemmesykepleien på oppdrag fra Helsedirektoratet. Jeg er også en av medforfatterne til prosdyrer i PPS (praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten), samt at jeg har skrevet et lærebokkapitel om ernæring. Jeg har  publisert artikler og holdt fordrag knyttet til ernæring i sykehjem (eks. ICNs sykepleiekongress i Durban, Sør-Afrika).

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Aagaard&fornavn=Heidi&ar-fra=1996&ar-til=2013&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50