Petter André Høntorp Arvesen

Petter André Høntorp Arvesen

Avdeling for helse- og sosialfag

Stipendiat Mobil: 47268866 Tlf. arbeid: 69608815 Kontornr.: A215 contacts

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    "Vi'e størst, sant". Transisjonen fra barnehage til skole som inntak til sentrale prosesser i barns sosialisering.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi:

Forskningsprogram/-prosjekter:

2015 - 2017 Evaluering av implentering av KOR (klient - og resultatstyrt praksis i Stiftelsen Fyrlykta (evaluerinsoppdrag)


  

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=330887&la=no&instnr=224

Publikasjoner:

Oppføringer i Cristin

Verv:

Styreverv:

Medlem av avdelingsstyret for Avdeling for helse- og sosialfag

Annet:

Medlem av


FoU gruppen i sosialt arbeid


Nettverk for forskning på psykisk helsearbeid