Kirsti Lauvli Andersen

Kirsti Lauvli Andersen

Avdeling for helse- og sosialfag

Førstelektor Mobil: 41335667 Tlf. arbeid: 69608693 Kontornr.: N-324 contacts
Arbeidsområde:

Jeg har mitt virke på bachelorutdanningen i sykepleie. Min undervisning for tiden er hovedsakelig knyttet til emnene pasientundervisning, forskningsmetode, og praktiske prosedyrer i sykepleie. Jeg er koordinator for sykepleiefaget i utdanningen. Mitt FOU arbeid er knyttet til studiekvalitet med vekt på utdanningens relevans for å kvalifisere til sykepleieryrket, spesielt i forhold til kompetanse i praktiske sykepleieprosedyrer og til helsepedagogikk i forebyggende og helsefremmende arbeid. Pågående prosjekter er " Fra gammelt til nytt sykehus" sett fra pasienters, ansattes, lederes og studenters perspektiver,

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:

    Sykepleievitenskap

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa?la=no

Publikasjoner:

BIBSYS
ForskDok
Verv:

Styreverv:

Avdelingsstyre, HS