Kenneth Lindbeck-Dahlstrøm

Kenneth Lindbeck-Dahlstrøm

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Førstekonsulent Tlf. arbeid: 69215081 Kontornr.: A3-035 http://keda.no contacts
Arbeidsområde:
  • Ansvar for planlegging, design og produksjon av HiØs nettsider
  • Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av HiØs visuelle profil
  • Ansvar for kompetansehevning i CMS systemet NetEd

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Master of Digital Design with Honours

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Small screen first. A design process using the Scalable Grid System.

Verv:

Andre verv:

Invited expert HTML Working Group, W3C.