Irene Haugland Sørsdahl

Irene Haugland Sørsdahl

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad

Førstekonsulent Tlf. arbeid: 69608849 Kontornr.: M213 contacts
Arbeidsområde:

- Ansvarlig studieveileder/studiekonsulent ved Avdeling for helse- og sosialfag (bachelor-, master- og etter- og videreutdanningene)
- Innpassingssøknader, permisjonssøknader og søknader om tilrettelegging ved HS

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Cand.jur., Universitetet i Oslo (m/spesialfag fra University of Texas)
    Bachelor of Arts i engelsk og litteraturvitenskap, University of Northern B.C.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Jus:
  • Språk, litteratur:

Verv:

Råd og utvalg:

Læringsmiljøutvalget
Lokalt utvalg for kvalitet i utdanningen
Administrativt forum for praksis
Tilretteleggingsgruppa