Gaute Storås

Gaute Storås

HR-enheten

Avdelingsdirektør Mobil: 40053982 Tlf. arbeid: 69608015 Kontornr.: A3 005 contacts
Arbeidsområde:
  • HR-direktør
  • Leder for HR og Marked & Kommunikasjon

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    • Cand. polit. med hovedfag i arbeids- og organisasjonssosiologi, fra UiO (2000)

    • Høgskolekandidat i Hotelladministrasjon, fra Norsk Hotellhøgskole (1994)

Forskning:

Publikasjoner:

Verv:

Råd og utvalg:


  • Leder for høgskolens ansettelsesråd og ansettelsesutvalg

  • Leder for høgskolens forhandlingsutvalg (for forhandlinger etter Hovedtariffavtalen)

  • Leder for AMU