Else Helene Norheim

Else Helene Norheim

Bibliotek

Hovedbibliotekar Mobil: 48089277 Tlf. arbeid: 69608066 Kontornr.: A3-037 contacts

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master

Forskning:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Evaluering av bibliotekundervisning

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=norheim&fornavn=else+helene&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50

Verv:

Styreverv:

Medlem i BIBSYS styre