Studiekatalog

Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien

Generelt om studiet

Dataløsningene fra i går er sjelden egnet til å løse morgendagens behov. Som dataingeniør er du med på å utvikle systemene som skal prege framtiden. En ingeniør er lært opp til å se faget sitt i sammenheng med samfunnet rundt seg og forstå kompliserte strukturer. Med denne utdanningen kan du bidra på alle felt innenfor data- og IT-sektoren.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning. Som student gjennom Y-veien begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker i Fredrikstad. Deretter begynner du bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag og norsk første studieår.

De første to årene vil du lære grunnleggende datafag som programmering, databaser, operativsystemer og datakommunikasjon. Realfag og samfunnsfag er også viktige i en ingeniørutdanning og undervises også de første to årene. I tredje studieår vil du lære om intelligente systemer og bruk av IT i virksomheter og industri. Her lager du programmer som håndterer både tekniske og administrative systemer i en bedrift. Det er praktisk vinkling på de fleste fag, og du vil jobbe med problemstillinger som er hentet fra industri, næringsliv og offentlig forvaltning. Særlig gjelder dette den avsluttende bacheloroppgaven i sjette semester.

Det er mulig å ta ett eller to semestre ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Dette foregår eventuelt i andre eller tredje studieår.

Opptakskrav

Relevant fag-/svennebrev fra Reform 94 eller Kunnskapsløftet.
For søkere med fag-/svennebrev uten lærlingtid er det i tillegg et krav om minimum 12 måneders relevant praksis.

Følgende fag-/svennebrev anses som relevante:

  • IKT servicefag
  • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 elektrofag

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli individuelt vurdert for opptak.

Sist oppdatert: 18.12.2015 13:26

Videre utdanning

Bestått studium kvalifiserer for opptak til vårt eget Masterstudium i anvendt informatikk. Du vil også være kvalifisert til å søke andre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Yrkesmuligheter

Det er stort behov for personer med gode IT-kunnskaper i alle deler av samfunnet. Kandidater med bachelorgrad i ingeniørfag, data er etterspurte til stillinger som dataingeniør, programmerer, systemutvikler, IT-konsulent, prosjektleder, driftsansvarlig eller til utvikling av smarte IT-løsninger innen industri-, energi-, helse- og miljøsektoren.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år + sommerkurs
Semesterstart
Juni 2016
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 1014
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Annette Øyen

Annette Øyen

Tlf
69215000 - Spør etter Annette.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 1.mars! right


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet