Studiekatalog

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur

Generelt om studiet

Kanskje er du usikker på hva du ønsker å jobbe med, men har bestemt deg for å ta høyere utdanning? En generalist er det motsatte av en spesialist og uttrykket beskriver en person med utdanning og kunnskaper som kan brukes på flere felter. Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur er et studium som gir deg bred kompetanse, og som du i stor grad kan sette sammen slik du selv ønsker.

Studiet er bygd opp rundt en fordypningsenhet på 90 studiepoeng, et breddefag på 60 studiepoeng og valgfrie emner på 30 studiepoeng, fortrinnsvis i form av et studiesemester ved en av våre utenlandske partnerinstitusjoner.

Du kan sette sammen fagkretsen i denne bachelorgraden ut fra disse årsstudiene: Tysk, fransk, spansk, engelsk og statsvitenskap. Andre studier kan innpasses i graden etter individuell vurdering. Informasjon om de ulike fagenes studieinnhold får du under omtalen av de aktuelle årsstudiene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2014 10:26

Videre utdanning

Gjennom valg av fordypning (90 studiepoeng) i språk eller statsvitenskap får bachelorstudiet en egen profil. 90 studiepoeng i engelsk, fransk eller tysk gir muligheter for masterstudier i språk og sammen med godkjent lærerutdanning en karriere som språklærer på ulike nivåer i skoleverket.
90 studiepoeng i statsvitenskap gir adgang til flere masterstudier i samfunnvitenskap og en yrkeskarriere f.eks. innenfor offentlig forvaltning.

Yrkesmuligheter

Kombinasjonen av statsvitenskap og fremmedspråk åpner både for internasjonal virksomhet, offentlig forvaltning og en karriere innenfor skoleverket. Studiet skal gi deg kompetanse til å løse oppgaver som krever samfunns-, språk- og kulturkunnskaper. Kultursektoren, reiselivsbransjen og media er også aktuelle arbeidsfelt. Studiet gir undervisningskompetanse i fagene som inngår i utdanningen når det kombineres med Praktisk-pedagogisk utdanning

Studiekvalitet

Hva synes studentene som tar dette studiet? Du kan se studentenes oppfatninger av studiekvalitet for dette studieprogrammet på Studiebarometeret sine nettsider.
(Kommer du til forsiden er det fordi studiet ikke var med i undersøkelsen i 2014)

Gå til Studiebarometeret for dette studiet

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2015
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studiekode
224 474
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Karin Helene Anker Rasch

Karin Helene Anker Rasch

Tlf
69215000 - Spør etter Karin Helene.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.