Studiekatalog

Bachelorstudium i bioingeniørfag

Generelt om studiet

Vil du være en nøkkelperson i et medisinsk laboratorium? Være med å finne resultater som kan gi grunnlag for å stille pasienters diagnose? Kontrollere effekten av ulike behandlinger? Da kan bioingeniøryrket være noe for deg.

Laboratoriearbeid er sentralt i hele studiet. Ved HiØ får du ekstern praksis gjennom samtlige tre år. Det første i primærhelsetjenesten, de to neste ved et av sykehuslaboratoriene som vi samarbeider med.

Studiet inneholder realfaglige emner og humanbiologi, laboratoriemedisin og -teknologi samt etikk og kommunikasjon. Undervisningsformene varierer, men det er lagt vekt på at studentene er aktive i undervisningen og jobber med reelle problemstillinger som integrerer teori og praksis. Du kan gjennomføre deler av studiet ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og

spesielle opptakskrav:

  • matematikk R1 eller (S1+S2) og
  • fysikk (FYS1), eller
  • kjemi (KJE1) eller
  • biologi (BIO1)
Sist oppdatert: 12.12.2013 15:31

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for mastergradsstudier ved flere institusjoner i inn- og utland.

Yrkesmuligheter

Behovet for bioingeniører ved sykehuslaboratoriene er stort. Med medisinskfaglig og
-teknologisk bakgrunn er bioingeniører også svært ettertraktet innen laboratorier tilknyttet veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, forskningslaboratorier og industri.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2014
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Lisbeth Spondalen

Lisbeth Spondalen

Tlf
69215000 - Spør etter Lisbeth.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk her! right