Studiekatalog

Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg

Generelt om studiet

Vil du være med å bygge fremtiden? Som ingeniør har du mulighet til å sette et synlig avtrykk i dine omgivelser på konstruksjoner som berører tusenvis av mennesker. Bygninger, broer, veier, renseanlegg og større konstruksjoner som bygges er stort sett planlagt og formet av byggingeniører, IT-verktøy og moderne miljøteknologi.

Bachelorstudiet i ingeniørfag har svært tett kontakt med det lokale næringslivet. Gjennom våre egne forelesere, gjesteforelesninger, befaringer og bacheloroppgaver vil du bli oppdatert på hva næringslivet ønsker seg av nyutdannede byggingeniører.

Plusshus:

Velger du vårt bachelorstudium ved HiØ vil du kunne spesialisere deg underveis i studiet, og tilpasse utdanningen din ut fra interesser og karriereønsker. Første og andre studieår studerer du realfag som matematikk, fysikk og kjemi, og bygningstekniske fag som gir deg kompetanse i å planlegge og beregne konstruksjoner. Tredje studieår lærer du om prosjektledelse og prosjektstyring, og fordyper deg i utvalgte emner som veiplanlegging, vann- og miljøteknikk, konstruksjon eller bygningsfysikk. Studiet avsluttes med en praktisk og teoretisk bacheloroppgave.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene til realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS her

Opptakskrav

Et av følgende:

  • generell studiekompetanse/realkompetanse og matematikk (R1+R2) og fysikk (FYS1), eller
  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger, eller
  • nyere, godkjent teknisk fagskoleutdanning med dokumenterte kunnskaper i matematikk og fysikk tilsvarende matematikk (R1+R2) og fysikk (FYS1) eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning
Sist oppdatert: 12.12.2014 10:51

Videre utdanning

Etter fullført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag er det mulig å søke master- / sivilingeniørstudier (2 år) i inn- og utland. Innenfor Oslofjordalliansens teknologiutdanninger er det gitt en oversikt over relevante master- /sivilingeniørprogram man kan søke opptak til. Hvilke master-/sivilingeniørstudium du kan søke, avhenger av valgt studieretning innen bachelorutdanningen.

Yrkesmuligheter

Som ferdigutdannet byggingeniør har du svært gode jobbmuligheter. Du kan få jobb i store internasjonale selskaper, entreprenørfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer, offshoreindustrien eller i Statens vegvesen og annen offentlig virksomhet.

Studiekvalitet

Hva synes studentene som tar dette studiet? Du kan se studentenes oppfatninger av studiekvalitet for dette studieprogrammet på Studiebarometeret sine nettsider.
(Kommer du til forsiden er det fordi studiet ikke var med i undersøkelsen i 2014)

Gå til Studiebarometeret for dette studiet

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2015
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 003
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Lisbeth Spondalen

Lisbeth Spondalen

Tlf
69215000 - Spør etter Lisbeth.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk her før 15. april! right


Søking åpner 1.februar.