Studiekatalog

Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng)

Generelt om studiet

Det er ikke opptak til heltid i 2015. Du kan derimot søke om opptak til deltidsvarianten av dette masterstudiet  i 2015, og så avtale at du tar studiet på heltid over 2 år etter tilbud om opptak til studiet.

Ta steget, bli lektor! Med en master i fremmedspråk i skolen vil du ha solid kompetanse til å undervise i tysk eller engelsk, og samtidig en internasjonal profil på din utdanning. Starter du studiet som 4. eller 5. året i din lærerutdanning, kan du også få avskrevet inntil 50 000 kroner av studielånet ditt gjennom ordningen fra GNIST.

Dette er et fleksibelt nettstudium som kan tas på 2 år, eller over lengre tid. Studiet er et samarbeid mellom Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet og Høgskolen i Østfold, der det også vil tilbys fire samlinger gjennom studiet.

Undervisningen skjer på målspråket via virtuelle læringsplattformer. Du får god individuell oppfølging fra lærerne, men læringen vil også skje gjennom peer reviews, hvor studentene vurderer hverandres tekster og arbeid. Første semester studerer du kommunikasjon, formfokus i undervisningen og interkulturell læring. I andre semester lærer du deg om bruk av litteratur i undervisningen og forbereder deg på masteroppgaven med metode og prosjektarbeid. I tredje semester fordyper du deg i språklig variasjon, analysering av elevspråk og du får mer barne- og ungdomslitteratur. Fjerde semester skriver du en masteroppgave om et selvvalgt tema.

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng, med fordypning i minst 80 studiepoeng i målspråket det søkes opptak til.

eller

2) Fullført og bestått de første tre årene av grunnskolelærer- /allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng. Innenfor eller i tillegg til denne utdanningen kreves 60 studiepoeng i målspråket det søkes opptak til.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen, eller minimum 30 konkurransepoeng.

Sist oppdatert: 24.04.2014 08:44

Videre utdanning

Etter masterstudiet er det mulig å fortsette med en phd. i engelsk eller tysk ved et norsk eller et utenlandsk universitet.

Yrkesmuligheter

Sammen med godkjent praktisk-pedagogisk utdanning, kvalifiserer studiet deg til lektor i engelsk eller tysk i norsk skole. Studiet er også relevant for andre språk- og kulturrelaterte arbeidsområder innen offentlig og privat sektor.

Fagmiljø

http://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-fremmedsprak-i-skolen

Studiekvalitet

Hva synes studentene som tar dette studiet? Du kan se studentenes oppfatninger av studiekvalitet for dette studieprogrammet på Studiebarometeret sine nettsider.
(Kommer du til forsiden er det fordi studiet ikke var med i undersøkelsen i 2014)

Gå til Studiebarometeret for dette studiet

Studieinfo

Studiepoeng
120
Varighet
Heltid, 2 år
Semesterstart
Se deltidsvariant
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Karin Helene Anker Rasch

Karin Helene Anker Rasch

Tlf
69215000 - Spør etter Karin Helene.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Se deltidsvariant