Studiekatalog

Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien

Generelt om studiet

Siden Benjamin Franklin i 1750 sendte opp en drage for å bevise at lyn er elektrisitet, har forskningen kommet mange lysår videre. Elektrisitet er en viktig drivkraft i utviklingen av det moderne samfunn, og stadig utvikles ny og innovativ teknologi. Ønsker du å delta i denne utviklingen, bør du søke bachelorstudiet i ingeniørfag - elektro, Y-veien.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning. Som student gjennom Y-veien begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker. Deretter begynner du bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag og norsk første studieår.

Vi tilbyr et godt studiemiljø med god kontakt mellom lærere og studenter, og passe store studiegrupper. Mye av tiden vil du tilbringe med praktiske oppgaver på laboratoriet. Den tette dialogen vi har med næringslivet i regionen sikrer at du får jobbe med høyst aktuelle og konkrete problemstillinger innen temaer som digital kommunikasjon og multimedia-elektronikk, mobilteknologi, automatisering og elkraftteknikk.

Du kan velge mellom to spesialiseringer: Elkraftteknikk eller digital elektronikk, hvor de to første årene er likt oppbygd. Første år studerer du realfag som matematikk, fysikk og kjemi, og får en innføring i ulike elektrofag og prosjektstyring for ingeniører. Andre året fordyper du deg i grunnlagsfagene for elektrostudiene, før du i det tredje året velger spesialisering og tar fatt på bacheloroppgaven.

Opptakskrav

Relevant fag- / svennebrev fra Reform 94 eller kunnskapsløftet.
For søkere med fagbrev uten lærlingetid er det i tillegg et krav om minimum 12 måneders relevant praksis.

Følgende fag- / svennebrev anses som relevante:

  • Fag- / svennebrev som bygger på VG1 elektrofag

Søkere med annet tilsvarende og relevant fagbrev, kan bli individuelt vurdert for opptak.

Sist oppdatert: 18.12.2014 11:20

Videre utdanning

Etter fullført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag kan kandidaten fortsette med master- / sivilingeniørstudier (2 år) i inn- og utland. Innenfor Oslofjordalliansens teknologiutdanninger er det utarbeidet en oversikt over relevante masterprogram man kan søke opptak til. Hvilke mastergradsutdanninger en kan søke, avhenger av valgt studieretning innen bachelorutdanningen.

Yrkesmuligheter

Arbeidsoppgavene du kan få med bachelorutdanning i ingeniørfag - elektro, vil kunne variere fra utvikling av tekniske produkter og drift av tekniske systemer til salg, markedsføring og ledelsesoppgaver. Det er et stort behov for elektroingeniører, og utdanningen kan åpne dører til jobber både i internasjonale konsern og nasjonale selskaper i elektrobransjen, eller i det generelle næringslivet.

Studiekvalitet

Hva synes studentene som tar dette studiet? Du kan se studentenes oppfatninger av studiekvalitet for dette studieprogrammet på Studiebarometeret sine nettsider.
(Kommer du til forsiden er det fordi studiet ikke var med i undersøkelsen i 2014)

Gå til Studiebarometeret for dette studiet

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år + sommerkurs
Semesterstart
Juni 2015
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 1001
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Lisbeth Spondalen

Lisbeth Spondalen

Tlf
69215000 - Spør etter Lisbeth.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk her! right


Søking åpner 1.februar.