Studiekatalog

Bachelorstudium i skuespill

Generelt om studiet

"Finally a place where students are treated as individually thinking grown-ups."
- Jo Strømgren, koreograf

"The Academy is a hotbed of new ideas and a haven for experimentation."
-Pavol Liška, Nature Theater of Oklahoma

Et internasjonalt banebrytende studieprogram for deg som ønsker å bidra til å skape morgendagens kunstuttrykk. Studiet er skreddersydd for deg som vil utforske samspillet mellom billedkunst og teater, mellom teater og samfunn, og mellom teori og praksis. Med spesiell vekt på egen kunstnerisk utvikling og tverrfaglige arbeidsmetoder, eksperimentelle workshops, planlegging og gjennomføring av produksjoner, vil du lære om utvikling av konsepter for ulike former for scenekunst hvor persepsjon av bilder, rom, lyd og kroppslighet er likestilte elementer. Du trenes i å kombinere kunnskap, ferdigheter og metoder fra konseptorientert billedkunst med ferdigheter, teknikker og metoder fra moderne teater og samtidens scenekunst.

Du undervises av verdens ledende kunstnere innen internasjonal scenekunst.

Akademi for scenekunst samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner internasjonalt og det er muligheter for utveksling innenfor dette nettverket. Gjennom studiet opparbeider studentene solide nasjonale og internasjonale nettverk, som åpner muligheter for arbeid etter endt utdanning.

Opptakskrav

Studieprogram ved Akademi for Scenekunst er fritatt fra krav om generell studiekompetanse. Det er utarbeidet egne retningslinjer for opptak. Vurderingskriterier for opptak beskrives her. Opptak skjer gjennom opptaksprøver. Alle søkere blir innkalt til opptaksprøve.

Den internasjonale profilen ved studiet gjør at det ikke er krav om norskkunnskaper for å bli tatt inn ved studiet, men det forventes at studentene lærer å forstå norsk i løpet av studiets første år.

Sist oppdatert: 18.12.2015 08:38

Videre utdanning

Studenter med bachelorgrad i skuespill kan søke seg videre til både nasjonale og internasjonale videreutdanningsprogram på høyere nivå innen kunst og scenekunst.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for en karriere innenfor skuespilleryrket både nasjonalt og internasjonalt. Vi utdanner profesjonelle kunstnere som kan arbeide på tvers av disipliner og i alle relevante sammenhenger innenfor scenekunst; institusjonsteater, prosjektbaserte oppsetninger, filmproduksjon og frie sceniske grupper i inn- og utland.

Utdanningen gir automatisk medlemskap i Norsk Skuespillerforbund.

Studiekvalitet

Hva synes studentene som tar dette studiet? Du kan se studentenes oppfatninger av studiekvalitet for dette studieprogrammet på Studiebarometeret sine nettsider.
(Kommer du til forsiden er det fordi studiet ikke var med i undersøkelsen i 2014)

Gå til Studiebarometeret for dette studiet

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2016
Språk
Engelsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 2012
Semesteravgift
NOK 600
Ordinær søknadsfrist
1. mars

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Ann-Kristin Johansen-SSAF

Ann-Kristin Johansen-SSAF

Tlf
69215000 - Spør etter Ann-Kristin.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Aktuelt om studiet